Samenwerken?
Dit moet je ook weten.

Enkele gouden regels voor een vlotte samenwerking:

—01
AANTAL BEELDEN

Het uiteindelijk aantal opgeleverde foto’s is sterk afhankelijk van een aantal factoren – waaronder bijvoorbeeld de duur van de huwelijksreportage, en kan dus onmogelijk op voorhand vastgelegd worden. Uit alle gemaakte foto’s maken we een selectie dewelke vervolgens bewerkt worden in onze typerende stijl. Foto’s die deze selectie niet haalden of onbewerkte foto’s kunnen we onmogelijk aanleveren.

—02
PUBLICATIE FOTO’S

Door ons gemaakt beeldmateriaal kan ten allen tijden gepubliceerd worden op onze website, facebook of andere sociale media. Daarnaast kunnen we het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Indien u dit niet wenst, gelieve ons hiervan vooraf op de hoogte te brengen.
Beeldmateriaal mag door de klant gedeeld worden op sociale media. De klant zal echter steeds volgende informatie vermelden: Stephanie De Becker Fotografie / https://www.sdbfotografie.be.

—03
ONLINE GALERIJ

De online galerij blijft minstens zes maanden gratis beschikbaar. Hierna kan de online galerij door de fotograaf verwijderd worden. U kan deze periode echter ook verlengen mits een kleine bijdrage. Vraag ons voor meer info!

—04
AUTEURSRECHT

Een huwelijksreportage wordt door de wet beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij dus onderhevig aan auteursrechten. Een deel van de reportage zal dan ook worden gefactureerd als auteursrecht, de foto’s blijven daarbij eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage krijgt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden dient dit eerst voorgelegd te worden aan de fotograaf.

—05
BOEKING, BETALING & ANNULATIE

De boeking van een huwelijksreportage is pas definitief na het betalen van een voorschot van 250 EUR. Dit voorschot kan bij annulatie, om welke reden dan ook, niet teruggevorderd worden en wordt dus beschouwd als annulatiekost. Vòòr het huwelijk dient 50% van het afgesproken totaalbedrag te zijn betaald (het voorschot in mindering gebracht). De foto’s in hoge resolutie kunnen pas opgeleverd worden na betaling van het resterend bedrag. De bewerking duurt gemiddeld tot 6 à 8 weken na het huwelijk.
Is jullie huwelijk gespreid over meerdere dagen (al dan niet opeenvolgend), dan vragen we 50% van het totaalbedrag voor alle dagen samen te betalen voor de eerste huwelijksdag.
Als jullie na de eerste shootdag, bij een huwelijk gespreid over meerdere dagen, beslissen de boeking voor de andere dagen te annuleren, kan het zijn dat het verschuldigd bedrag herberekend wordt aan de hand van de op dat moment geldende pakketprijzen (steeds te vinden op mijn website). Bovendien kan de gratis verlovingsshoot, inbegrepen in het maxi pakket van 12u, alsnog aangerekend worden. Stel dat jullie me boeken voor een huwelijk gespreid over twee dagen waarbij ik elke dag 6u aanwezig moet zijn. In dat geval boeken jullie een maxi pakket met gratis verlovingsshoot inbegrepen. Zeggen jullie de samenwerking op, om welke reden dan ook, na de eerste huwelijksdag, dan zal het minihuwelijkspakket gerekend worden (met de prijzen van dat moment), vermeerderd met de op dat moment geldende prijs voor een shoot van 1 uur.

—06
PRIJZEN

Prijzen en voorwaarden voor een huwelijksreportage of shoot kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die echter afgesproken wordt op moment van boeking blijft echter steeds ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen.

—07
OVERMACHT

Bij afwezigheid door overmacht/ziekte op de afgesproken huwelijksdag, wordt een andere kwalitatieve huwelijksfotograaf gezocht. Kan er voor de huwelijksdag in samenspraak geen waardige vervanger gevonden worden, dan voorzien we in de terugbetaling van het voorschot (250 EUR) en krijgt de klant de mogelijkheid een gratis after-wedding-fotoshoot te boeken.

—08
HUWELIJKSALBUMS

Huwelijksalbums worden pas gedrukt na goedkeuring van de opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak inbegrepen. Het album wordt ook pas gedrukt na betaling. Ook als het album uiteindelijk, om welke reden dan ook, niet gedrukt wordt, dient steeds de kost voor opmaak betaald te worden.

—09
VERZENDINGEN

Indien een bestelling verzonden wordt per post, kan Stephanie De Becker Fotografie op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele schade toegebracht tijdens de levering.

Hebben jullie insteresse in een samenwerking?

Klik op onderstaande knop en vul het formulier in. Ik laat je snel weten of jullie huwelijksdag nog vrij is!